Projekty

Projekt „Ekoturystyka”

Projekt o charakterzez szkoleniowo-doradczym, realizowany wraz z Lokalną Grupą Działania Małe Morze z Pucka.  Uczestniczyło w nim 300 pracowników przedsiębiorstw branży turystyczno hotelarskiej i gastronomicznej. Zakładał on szkolenia pracowników oraz doradztwo ekoenergetyczne i środowiskowe w ich przedsiębiorcach. Fundacja odpowiadała w tym projekcie za takie wątki merytoryczne jak:

 • opracowanie materiałów szkoleniowych (podręcznika)
 • prowadzenie szkoleń
 • prowadzenie doradztwa

Tematyka szkoleń była bardzo szeroka i modyfikowana do potrzeb ich uczestników. Obejmowała takie zagadnienia jak:

 • prawo w zakresie ochrony środowiska
 • OZE
 • systemy grzewcze oparte o OZE oraz zaopatrzenie w wodę
 • gospodarka odpadami
 • ekoturystyka i ekomarketing
 • analizy finansowe działań inwestycyjnych
 • ochrona środowiska a procesy inwestycyjne

Projekt „Zielony wyróżnia – studia podyplomowe z zakresu ekoefektywności dla MMŚP”

Projekt studiów podyplomowych skierowany do pracowników przedsiębiorstw sektora MMŚP. Fundacja FREE była w tym projekcie partnerem merytorycznym Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Odpowiedzialność Fundacji koncentrowała się na tworzeniu programów studiów, opracowywaniu materiałów dydaktycznych, prowadzeniu zajęć oraz prac doradczych dla przedsiębiorstw których pracownicy byli studentami tych studiów.

Studia prowadzone były na trzech kierunkach:

 • Ekoenergetyka – zarządzanie Odnawialnymi Źródłami Energii
 • Zarządzanie kosztami energii w przedsiębiorstwie w aspekcie OZE
 • Ekoefektywny marketing dla biznesu

Studenci kończyli studia pisząc prace dyplomowe będące podsumowaniem działań doradczych.

 

Szkolenie pt.: „Planowanie i zarządzanie energią w jednostce samorządu terytorialnego.

W Dniach 28-29 listopada 2013 roku w hotelu „Stary Browar Kościerzyna” odbyło się szkolenie pt. „Planowanie i zarządzanie energią w jednostce samorządu terytorialnego”.
Szkolenie zorganizowane zostało dla pomorskich samorządowców przez Związek Gmin Pomorskich, który odpowiedzialny był za promocję, rekrutację, organizację miejsca szkolenia oraz nadzór organizacyjny w trakcie wydarzenia. Za stronę merytoryczną odpowiedzialny był Partner – Fundacja Rozwiązań Ekoenergetycznych FREE.

08 grudnia, 2013

Razem o łupkach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił dofinansowania dla pierwszego etapu realizacji – pomorskiego programu informacyjno-edukacyjnego i platformy dialogu społecznego „Razem o łupkach” w zakresie szans i zagrożeń związanych z poszukiwaniem i eksploatacją gazu łupkowego na Pomorzu. Główny celem projektu: Zainicjowanie dialogu społecznego w sprawie optymalnego wykorzystania gazu z łupków na rzecz rozwoju potencjału społecznego, ekologicznego i gospodarczego.

ECOdialog – podsumowanie

21-22 listopada to dni, w których merytoryczny dialog między środowiskiem ekologów i inwestorów stał się możliwy. Pretekstem do tej formy dyskusji była inicjatywa Fundacji Rozwiązań Ekoenergetycznych (FREE). Uczestnicy ogólnopolskiej konferencji ECOdialog wspólnie postawili na Dialog – Rozwój – Ekologię. Inicjatywa została doceniona przez patronów oraz ich przedstawicieli na konferencji.

ECOdialog – konferencja

W dniach 21-22 listopada w Gdańsku odbędzie się konferencja ECOdialog, organizowana przez Fundację Rozwiązań Eko-Energetycznych.

ECOdialog to inicjatywa ekologicznych organizacji pozarządowych skierowana do inwestorów, przedsiębiorców i biznesmenów. Celem sympozjum jest stworzenie możliwości do swobodnego spotkania, dialogu i wymiany doświadczeń.

Modelowy Dom Energetyczny

Modelowy domek jest zasilany w energię cieplną i elektryczną poprzez zintegrowany system urządzeń, dzieki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Urządzenia te są opomiarowane i sterowane przez rozbudowany system automatyki, który na bieżąco analizuje parametry, optymalizując współpracę. Wyniki obliczeń pojawiają sie w postaci wykresów na monitorze zainstalowanym wewnątrz budynku. Z systemem można się komunikować w każdej chwili, na przykład przez telefon komórkowy lub internet.

Nasi Partnerzy

EU