Oferta

 • Inspirowanie i tworzenie projektów (w tym dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej) z zakresu:
  • Odnawialnych Źródeł Energii,
  • poszanowania energii,
  • optymalizacji jej kosztów,
  • ekologii i ochrony środowiska.
 • Tworzenia wsadów merytorycznych z wyżej wymienionego zakresu do różnego rodzaju działań, na przykład projektowych, dydaktycznych, dialogowych.
 • Tworzenie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych (informacyjnych) z zakresu energetyki odnawialnej i środowiska.
 • Prowadzenie obiektywnego doradztwa energetycznego i środowiskowego.
 • Dysponowanie kadrami dydaktycznymi i doradczymi.
 • Doradztwo inwestycyjne w zakresie działań energetycznych i środowiskowych.

Nasi Partnerzy

EU