Projekty

niedziela, 01.12.2013 | godz. 12:16 | autor: 2piadmin

Zielony wyróżnia – studia podyplomowe z zakresu ekoefektywności dla MMŚP

zielonywyrozniaFundacja Rozwiązań Eko Energetycznych FREE podpisała 03 grudnia 2012 r. porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni, zyskując tytuł Partnera Biznesowego WSAiB. Celem uruchomionej współpracy jest stworzenie ciekawej oferty w obszarze kształcenia oraz badań naukowych, będących domeną obu partnerskich organizacji. Fundacja aktywnie konsultować będzie wszelkie aktywności Szkoły w zakresie planowania i organizacji działań upowszechniających postęp i edukację w dziedzinie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii, energooszczędnoœci i a przez to zmniejszania obciążeń środowiska oraz tworzenia podstaw instytucjonalnych i finansowych dla realizacji tego celu.

szkolenia | doradztwo | edukacja | współpraca z biznesem | ekoefektywność

(więcej…)


czwartek, 28.11.2013 | godz. 12:15 | autor: 2piadmin

Planowanie i zarządzanie energią w jednostce samorządu terytorialnego

W Dniach 28-29 listopada 2013 roku w hotelu „Stary Browar Kościerzyna” odbyło się szkolenie pt. „Planowanie i zarządzanie energią w jednostce samorządu terytorialnego”.

Szkolenie zorganizowane zostało dla pomorskich samorządowców przez Związek Gmin Pomorskich, który odpowiedzialny był za promocję, rekrutację, organizację miejsca szkolenia oraz nadzór organizacyjny w trakcie wydarzenia. Za stronę merytoryczną odpowiedzialny był Partner – Fundacja Rozwiązań Ekoenergetycznych FREE.

szkolenia| efektywność energetyczna | współpraca z administracją

(więcej…)


piątek, 22.11.2013 | godz. 12:13 | autor: 2piadmin

ECOdialog – platforma dialogu ekologów i inwestorów

3logoECOdialog to inicjatywa ekologicznych organizacji pozarządowych skierowana do inwestorów, przedsiębiorców i biznesmenów. Celem sympozjum jest stworzenie możliwości do swobodnego spotkania, dialogu i wymiany doświadczeń.

Imprezę objęli swoim patronatem: Minister Środowiska, Minister Gospodarki, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Marszałek Województwa Pomorskiego. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele organizacji ekologicznych, środowisk naukowych, polityków, przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej oraz przedsiębiorców. 

konferencja | dialog | partycypacja społeczna | edukacja ekologiczna

(więcej…)


czwartek, 10.10.2013 | godz. 12:02 | autor: 2piadmin

Modelowy Dom Energetyczny

Modelowy domek jest zasilany w energię cieplną i elektryczną poprzez zintegrowany system urządzeń, dzieki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Urządzenia te są opomiarowane i sterowane przez rozbudowany system automatyki, który na bieżąco analizuje parametry, optymalizując współpracę. Wyniki obliczeń pojawiają sie w postaci wykresów na monitorze zainstalowanym wewnątrz budynku. Z systemem można się komunikować w każdej chwili, na przykład przez telefon komórkowy lub internet.
Czego można dowiedzieć się w Modelowym Domu Energetycznym?
Zasady działania systemu energetycznego budynku: minielektrownia wiatrowa, ogniwa fotowoltaiczne, pompa ciepła, kolektor słoneczny, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – rekuperacją.
OZE | edukacja obywatelska| ekoefektywność | edukacja ekologiczna

(więcej…)


Nasi Partnerzy

EU