Projekty

środa, 21.10.2015 | godz. 15:07 | autor: Marcin 2pidigital

Kościerzyna – miasto z klimatem. Konferencja oraz kampania.

W dniach 2 – 3  grudnia 2014r. w Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego  w Kościerzynie odbyła się otwarta Ogólnopolska Konferencja „Kościerzyna – miasto  z klimatem”, którą zorganizowała na podstawie konkursu ofert Fundacja FREE. Promocja wydarzenia odbywała się za pośrednictwem prasy lokalnej, regionalnej, strony internetowej Miasta Kościerzyna oraz facebook’a oraz za pomocą plakatów oraz ulotek informacyjnych.

konferencja | edukacja obywatelska| kampania społeczna | ekoefektywność

(więcej…)


środa, 21.10.2015 | godz. 15:00 | autor: Marcin 2pidigital

Porozmawiajmy o łupkach – wysłuchania publiczne

logotyp_Porozmawiajmy_o_lupkachNa LubelszczyŸnie i na Pomorzu zorganizowano wysłuchania publiczne w ramach kampanii informacyjnej i dialogu społecznego „Porozmawiajmy o łupkach”. Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Środowiska, z kolei wysłuchania publiczne przygotowane i realizowane były przez Fundację Rozwiązań Ekoenergetycznych.

Wysłuchanie publiczne, jako narzędzie demokracji bezpośredniej stanowi formę dopuszczenia obywateli do głosu, dającą im możliwość aktywnego uczestnictwa w stanowieniu prawa. Spośród dwóch planowanych sesji, jedna odbędzie się na LubelszczyŸnie, druga zaś na Pomorzu.

konferencja | edukacja obywatelska| partycypacja społeczna | edukacja ekologiczna

(więcej…)


niedziela, 08.12.2013 | godz. 12:14 | autor: 2piadmin

Razem o łupkach – dialog o gazie łupkowym

logotyp_ROL_wersja_kolorProgram „Razem o łupkach” został przygotowany w celu stworzenia kompleksowego projektu działań z zakresu edukacji ekologicznej i komunikacji społecznej, obejmującego strukturę, narzędzia i modele działania wspierające dialog i wymianę informacji między różnymi interesariuszami w zakresie gazu łupkowego w województwie pomorskim, kujawsko pomorskim i warmińsko-mazurskim. By umożliwić realizację tego celu, koncepcja obejmuje swoim zakresem dwa ściśle ze sobą połączone obszary: program informacyjno‐edukacyjny oraz model dialogu społecznego.

dialog | edukacja ekologiczna | partycypacja społeczna | inicjatywy oddolne

(więcej…)


środa, 04.12.2013 | godz. 12:17 | autor: 2piadmin

EKOTurystyka – wsparcie przedsiębiorców

EKOTurystyka - logotypProjekt o charakterze szkoleniowo-doradczym, realizowany wraz z Lokalną Grupą Działania Małe Morze z Pucka. Uczestniczyło w nim 300 pracowników przedsiębiorstw branży turystyczno hotelarskiej i gastronomicznej. Zakładał on szkolenia pracowników oraz doradztwo ekoenergetyczne i środowiskowe w ich przedsiębiorcach. Fundacja odpowiadała w tym projekcie za takie wątki merytoryczne jak:

  • opracowanie materiałów szkoleniowych (podręcznika)
  • prowadzenie szkoleń
  • prowadzenie doradztwa
szkolenia| doradztwo | edukacja ekologiczna | współpraca z biznesem

(więcej…)


Nasi Partnerzy

EU