Aktualności

środa, 21.10.2015 | godz. 15:07 | autor: Marcin 2pidigital

Kościerzyna – miasto z klimatem. Konferencja oraz kampania.

W dniach 2 – 3  grudnia 2014r. w Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego  w Kościerzynie odbyła się otwarta Ogólnopolska Konferencja „Kościerzyna – miasto  z klimatem”, którą zorganizowała na podstawie konkursu ofert Fundacja FREE. Promocja wydarzenia odbywała się za pośrednictwem prasy lokalnej, regionalnej, strony internetowej Miasta Kościerzyna oraz facebook’a oraz za pomocą plakatów oraz ulotek informacyjnych.

konferencja | edukacja obywatelska| kampania społeczna | ekoefektywność

(więcej…)


środa, 21.10.2015 | godz. 15:00 | autor: Marcin 2pidigital

Porozmawiajmy o łupkach – wysłuchania publiczne

logotyp_Porozmawiajmy_o_lupkachNa LubelszczyŸnie i na Pomorzu zorganizowano wysłuchania publiczne w ramach kampanii informacyjnej i dialogu społecznego „Porozmawiajmy o łupkach”. Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Środowiska, z kolei wysłuchania publiczne przygotowane i realizowane były przez Fundację Rozwiązań Ekoenergetycznych.

Wysłuchanie publiczne, jako narzędzie demokracji bezpośredniej stanowi formę dopuszczenia obywateli do głosu, dającą im możliwość aktywnego uczestnictwa w stanowieniu prawa. Spośród dwóch planowanych sesji, jedna odbędzie się na LubelszczyŸnie, druga zaś na Pomorzu.

konferencja | edukacja obywatelska| partycypacja społeczna | edukacja ekologiczna

(więcej…)


piątek, 22.05.2015 | godz. 19:07 | autor: Jaromir Kupka

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny

Nasza Fundacja uczestniczyła w Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym.

Aktywni byliśmy w panelu trzecim „Komunikacja społeczna jako ważny czynnik inwestycyjnego sukcesu”

Moderatorem panelu był dr hab. inż. Marek Wirkus prof. PG – Politechnika Gdańska, zaś za stołem prezydialnym zasiedli: dr inż. Włodzimierz Grochal – Dyrektor ds. Nauki i Rozwoju, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii; Teresa Kamińska – Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; Krzysztof Martyniak – Instytut Socjologii, Pracownia Teorii Zmiany Społecznej, Uniwersytet Warszawski; Damian Mucha – Prezes Fundacji Rozwiązań Ekoenergetycznych FREE; dr Piotr Stankiewicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Mariusz Wawer – Associate Director, Havas PR Warsaw; Mariusz Wójcik – Członek Zarządu, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej.

Początek panelu otworzyła prezentacja Krzysztofa Martyniaka z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego pt. „”Kształtowanie polityki regionalnej na rzecz rozwoju OZE/EWE w świetle doświadczenia badawczego”, stanowiąca wstęp do dalszej debaty. Na początku paneliści wymienili się doświadczeniami w komunikacji społecznej inwestycji energetycznych (gaz łupkowy, OZE, energetyka konwencjonalna, energetyka jądrowa), a także zaprezentowali swoje poglądy na temat roli władz centralnych oraz samorządów lokalnych i regionalnych w komunikacji społecznej przy inwestycjach energetycznych. Następnie przeanalizowano sytuację Polski na tle europejskich doświadczeń w komunikacji społecznej. Pozwoliło to określić kluczowe elementy skutecznej komunikacji społecznej przy inwestycjach energetycznych i stwierdzić, czy istnieje jedna uniwersalna strategia jej realizowania. Na koniec zaprezentowano praktyczne podejście do komunikacji społecznej (metody, narzędzia).


Nasi Partnerzy

EU