Porozmawiajmy o łupkach – wysłuchania publiczne

logotyp_Porozmawiajmy_o_lupkachNa LubelszczyŸnie i na Pomorzu zorganizowano wysłuchania publiczne w ramach kampanii informacyjnej i dialogu społecznego „Porozmawiajmy o łupkach”. Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Środowiska, z kolei wysłuchania publiczne przygotowane i realizowane były przez Fundację Rozwiązań Ekoenergetycznych.

Wysłuchanie publiczne, jako narzędzie demokracji bezpośredniej stanowi formę dopuszczenia obywateli do głosu, dającą im możliwość aktywnego uczestnictwa w stanowieniu prawa. Spośród dwóch planowanych sesji, jedna odbędzie się na LubelszczyŸnie, druga zaś na Pomorzu.

konferencja | edukacja obywatelska| partycypacja społeczna | edukacja ekologiczna

Wysłuchania są częścią kampanii dotyczącej gazu ziemnego pozyskiwanego z łupków pt. „Porozmawiajmy o łupkach”, organizowanej przez Ministerstwo Środowiska ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym celem kampanii jest dostarczenie zainteresowanym osobom sprawdzonych i kompletnych informacji na temat gazu z łupków oraz stworzenie możliwości nawiązania dialogu przez różne grupy zaangażowane w prace poszukiwawczo-rozpoznawcze. Tutaj pojawia się rola wysłuchania publicznego, którego przedmiotem będą wyżej przytoczone, właśnie trwające prace poszukiwawczo-rozpoznawcze gazu z łupków w Polsce. Celem spotkań z kolei będzie zebranie opinii różnych grup osób zainteresowanych, od mieszkańców regionu i spoza regionu, po przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli samych koncesjobiorców.

Pod koniec 2012 r. Komisja Europejska ogłosiła konkurs skierowany do wszystkich państw członkowskich UE na realizację działań informacyjnych i dialogu ze społeczeństwem na temat gazu z łupków. Polska jest jednym z trzech krajów Unii, które je przeprowadzi. Kampania potrwa do końca 2013 roku. Konkurs na poprowadzenie i moderację wysłuchań publicznych w Polsce wygrała Fundacja Rozwiązań Ekoenergetycznych.

Nasi Partnerzy

EU