Kościerzyna – miasto z klimatem. Konferencja oraz kampania.

W dniach 2 – 3  grudnia 2014r. w Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego  w Kościerzynie odbyła się otwarta Ogólnopolska Konferencja „Kościerzyna – miasto  z klimatem”, którą zorganizowała na podstawie konkursu ofert Fundacja FREE. Promocja wydarzenia odbywała się za pośrednictwem prasy lokalnej, regionalnej, strony internetowej Miasta Kościerzyna oraz facebook’a oraz za pomocą plakatów oraz ulotek informacyjnych.

konferencja | edukacja obywatelska| kampania społeczna | ekoefektywność

W pierwszym dniu uczestnicy Konferencji mogli zapoznać się z polityką Miasta Kościerzyna w zakresie stymulowania inwestycji OZE oraz energooszczędności przedstawiona przez Burmistrza Miasta Kościerzyna. Następnie Bartosz Borkowski – Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Środowiska Urzędu Miasta w Kościerzynie przedstawił politykę Miasta  w zakresie gospodarki odpadami przybliżając tym samym prawo w zakresie gospodarki odpadami w starej i nowej „ustawie śmieciowej”.  Kolejnym punktem pierwszego dnia Konferencji był wykład Pana Sławomira Zielińskiego pod tytułem „Wszyscy wpływamy na środowisko, w którym żyjemy”. Najwięcej zainteresowanie wzbudził jednak ostatni punkt Konferencji, mianowicie „Możliwości finansowania lub kredytowania inwestycji OZE i poprawiających energooszczędność:, który wygłosiła Pani Izabela Końka – ekspert w zakresie koordynacji finansowej projektów współfinansowanych z EFS, EFRR, pomocy publicznej oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Drugi dzień Konferencji rozpoczął się od panelu „Mikroźródła energii odnawialnej. Możliwości stosowania w gospodarstwie domowym i przedsiębiorstwie. Geotermia – energia gruntu i ziemi” przedstawionego przez Pana Piotra Pawelca z Instytutu Dobrych Ekorozwiązań „Alternatywa” w Rzeszowie. Następnie Pan Jaromir Kupka z Fundacji Rozwiązań Ekoenergetycznych w Gdańsku przedstawił uczestnikom Konferencji „Koszty energii w gospodarstwie domowym. Metody obniżania kosztów energii i mediów. Rachunek ekonomiczny inwestycji w OZE, czyli kiedy to się opłaca?”. Dwudniowa Konferencja zakończyła się otwartym panelem dyskusyjnym wszystkich uczestników. Konferencja, oprócz podsumowania całości prac i działań związanych  z realizacją działań edukacyjnych, była doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii. Konferencji towarzyszyła wystawa laureatów konkursu „Efektywność energetyczna w sztuce” oraz wystawa plakatowa ambasadorów energii.

koscierzyna2 koscierzyna1

Nasi Partnerzy

EU