EKOTurystyka – wsparcie przedsiębiorców

EKOTurystyka - logotypProjekt o charakterze szkoleniowo-doradczym, realizowany wraz z Lokalną Grupą Działania Małe Morze z Pucka. Uczestniczyło w nim 300 pracowników przedsiębiorstw branży turystyczno hotelarskiej i gastronomicznej. Zakładał on szkolenia pracowników oraz doradztwo ekoenergetyczne i środowiskowe w ich przedsiębiorcach. Fundacja odpowiadała w tym projekcie za takie wątki merytoryczne jak:

  • opracowanie materiałów szkoleniowych (podręcznika)
  • prowadzenie szkoleń
  • prowadzenie doradztwa
szkolenia| doradztwo | edukacja ekologiczna | współpraca z biznesem

Tematyka szkoleń była bardzo szeroka i modyfikowana do potrzeb ich uczestników. Obejmowała takie zagadnienia jak:

  • prawo w zakresie ochrony środowiska
  • OZE
  • systemy grzewcze oparte o OZE oraz zaopatrzenie w wodę
  • gospodarka odpadami
  • ekoturystyka i ekomarketing
  • analizy finansowe działań inwestycyjnych
  • ochrona środowiska a procesy inwestycyjne

Strona projektu: www.ekoturystyka.lgd-malemorze.pl

Nasi Partnerzy

EU