Zielony wyróżnia – studia podyplomowe z zakresu ekoefektywności dla MMŚP

zielonywyrozniaFundacja Rozwiązań Eko Energetycznych FREE podpisała 03 grudnia 2012 r. porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni, zyskując tytuł Partnera Biznesowego WSAiB. Celem uruchomionej współpracy jest stworzenie ciekawej oferty w obszarze kształcenia oraz badań naukowych, będących domeną obu partnerskich organizacji. Fundacja aktywnie konsultować będzie wszelkie aktywności Szkoły w zakresie planowania i organizacji działań upowszechniających postęp i edukację w dziedzinie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii, energooszczędnoœci i a przez to zmniejszania obciążeń środowiska oraz tworzenia podstaw instytucjonalnych i finansowych dla realizacji tego celu.

szkolenia | doradztwo | edukacja | współpraca z biznesem | ekoefektywność

Jednym z najważniejszych kierunków polityki energetycznej Unii Europejskiej są inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE). Podyktowane jest to troską o środowisko naturalne oraz ekonomią – ceny surowców stale rosną, zaostrzane są wymagania emisyjne.

slajd_ZW

Dofinansowane studia podyplomowe z projektu „Zielony Wyróżnia” to rozwiązanie dla przedsiębiorców chcących zmniejszyć koszty prowadzenia działalności, a także świadczyć usługi z zakresu doradztwa z zakresu OZE. Studia prowadzone są w nowoczesny sposób: zajęcia odbywają się w formie case studies, słuchacze mogą korzystać z indywidualnych konsultacji, a na każdym z trzech kierunków przewidziany jest wyjazd studyjny. Wykłady prowadzone są przez doświadczonych praktyków mających na co dzień styczność z branżą ekoenergetyczną.

„Zielony Wyróżnia” to studia dofinansowane przez Unią Europejską. Oferta skierowana jest do przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych w średnich, małych lub mikro przedsiębiorstwach. Liderem projektu jest Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni działająca we współpracy z partnerem – Fundacją Rozwiązań Ekoenergetycznych.

 

 

 

 

 

Nasi Partnerzy

EU