Planowanie i zarządzanie energią w jednostce samorządu terytorialnego

W Dniach 28-29 listopada 2013 roku w hotelu „Stary Browar Kościerzyna” odbyło się szkolenie pt. „Planowanie i zarządzanie energią w jednostce samorządu terytorialnego”.

Szkolenie zorganizowane zostało dla pomorskich samorządowców przez Związek Gmin Pomorskich, który odpowiedzialny był za promocję, rekrutację, organizację miejsca szkolenia oraz nadzór organizacyjny w trakcie wydarzenia. Za stronę merytoryczną odpowiedzialny był Partner – Fundacja Rozwiązań Ekoenergetycznych FREE.

szkolenia| efektywność energetyczna | współpraca z administracją

Beneficjentami szkolenia byli pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych i ich jednostek organizacyjnych, którym przekazano  wiedzę m.in. z zakresu efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej, promowania i wdrażania odnawialnych źródeł energii, racjonalizacji kosztów oraz użytkowania energii w obiektach użyteczności publicznej i w oświetleniu ulicznym.

W szkoleniu uczestniczyło łącznie 101 osób. Wydanych zostało ok. 100 certyfikatów. W szkoleniu udział wzięli m.in. Wiceminister Administracji i Cyfryzacji – Bogdan Dombrowski oraz Burmistrz Kościerzyny – Zdzisław Czucha.

Szkolenie Borwar Kościerzyna 30

Nasi Partnerzy

EU