Modelowy Dom Energetyczny

Modelowy domek jest zasilany w energię cieplną i elektryczną poprzez zintegrowany system urządzeń, dzieki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Urządzenia te są opomiarowane i sterowane przez rozbudowany system automatyki, który na bieżąco analizuje parametry, optymalizując współpracę. Wyniki obliczeń pojawiają sie w postaci wykresów na monitorze zainstalowanym wewnątrz budynku. Z systemem można się komunikować w każdej chwili, na przykład przez telefon komórkowy lub internet.
Czego można dowiedzieć się w Modelowym Domu Energetycznym?
Zasady działania systemu energetycznego budynku: minielektrownia wiatrowa, ogniwa fotowoltaiczne, pompa ciepła, kolektor słoneczny, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – rekuperacją.
OZE | edukacja obywatelska| ekoefektywność | edukacja ekologiczna

Modelowy Dom Energetyczny jest zasilany w energię cieplną i elektryczną poprzez zintegrowany system urządzeń, dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Urządzenia te są opomiarowane i sterowane przez rozbudowany system automatyki, który na bieżąco analizuje parametry, optymalizując współpracę. Wyniki obliczeń pojawiają się w postaci wykresów na monitorze zainstalowanym wewnątrz budynku. Z systemem można się komunikować w każdej chwili, na przykład przez telefon komórkowy lub internet.

otwarcie1otwarcie2

Energię cieplną zapewniają:

Pompa ciepła – Energię cieplną do ogrzewania budynku zapewnia pompa ciepła typu powietrze-woda o mocy 1 kW. Pompa pobiera energię z powietrza zasysanego czerpniami umieszczonymi na zewnątrz budynku (są one dolnym źródłem pompy) i oddaje ją do wnętrza w odpowiednio dostosowanych parametrach. W domku modelowym pobrane powietrze doprowadzane jest do pomieszczeń za pośrednictwem klimakonwektora (górnego źródła pompy) W okresie zimowym klimakonwektor pełni standardowo funkcję grzania budynku, a w okresie letnim wykorzystywany jest do chłodzenia dzięki możliwości pracy w odwróconym obiegu

Kolektory słoneczne – Ciepła woda do użytku domowego przechowywana jest w zbiorniku CWU (ciepłej wody użytkowej) dzięki energii słonecznej pobieranej przez system kolektorów słonecznych. Kolektory umieszczone na dachu – pozyskują energię z promieniowania słonecznego za pośrednictwem znajdującego się w ich rurach próżniowych absorbera. Krążący w systemie czynnik grzewczy (w tym wypadku glikol) transportuje energię słoneczną z kolektorów do zbiornika CWU. W zbiorniku trafia do wężownicy, która z kolei umożliwia przekazanie energii słonecznej do wody użytkowej. Przy braku lub niedoborze energii słonecznej system jest automatycznie wspomagany przez pompę ciepła, która zaczyna pracować dwutorowo, biorąc udział w przygotowaniu ciepłej wody użytkowej.

System wentylacyjny z rekuperacją – Bardzo ważnym elementem gospodarki cieplnej budynku jest wentylacja nawiewno-wywiewna oparta na działaniu rekuperatora – wymiennika pozwalającego na odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewanego na zewnątrz. Odzyskanym ciepłem ogrzewa się świeże powietrze nawiewane do budynku. Sprawność odzysku wynosi powyżej 90%. Obieg powietrza wymuszają wentylatory, a nawiew i wywiew zainstalowane są w takiej odległości, aby nie dochodziło do zasysania zużytego powietrza z powrotem do systemu.

Energię elektryczną zapewniają:

Turbina wiatrowa – turbina wiatrowa zamienia energię kinetyczną wiatru na energię elektryczną nadającą się do zastosowań domowych – wytwarzany przez nią prąd stały zostaje przekształcony w inwerterze na prąd zmienny o napięciu 230V. W zastosowaniach przydomowych najlepiej sprawdzają się turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu, ze względu na ich cichą pracę, niską prędkość startową i wysoką efektywność niezależnie od kierunku wiatru. Cechy te pozwalają instalować turbiny na dachach budynków, a to bezpośrednio obniża koszty inwestycji. Zastosowanie turbiny wiatrowej jest opłacalne, gdy średnia roczna prędkość wiatru w danej lokalizacji przekracza 5,5 m/s, dlatego decyzję o instalacji powinien poprzedzić audyt wietrzności.

Ogniwa fotowoltaiczne – W naszych warunkach klimatycznych doskonałym wsparciem dla turbin wiatrowych w generowaniu zielonej energii są ogniwa fotowoltaiczne (słoneczne). Jedną z charakterystycznych cech polskiego klimatu jest to, że w dni bezwietrzne najczęściej jest słonecznie i na odwrót, dlatego system hybrydowy oparty na turbinie wiatrowej i ogniwach fotowoltaicznych jest stabilniejszy pod względem wytwarzanie energii niż system oparty na jednej technologii. Ogniwo fotowoltaniczne przetwarza energię słoneczną na prąd stały za pośrednictwem półprzewodnikowego złącza p-n, w którym pod wpływem działania fotonów rozpoczyna się proces przemieszczania ładunków elektrycznych i tym samym pojawia się napięcie elektryczne. Ogniwa fotowoltaniczne połączone są w moduły. Z takich modułów składają się panele słoneczne podpięte do inwertera, który podobnie jak w przypadku turbin wiatrowych zamienia prąd stały na prąd przemienny o napięciu 230V nadający się do zastosowań domowych.

System generowania zielonej energii elektrycznej nie jest do końca samowystarczalny w okresach bezwietrznych i bezsłonecznych, kiedy poziom wytwarzania energii może być bardzo niski. W razie wystąpienia niedoborów zainstalowany w systemie inwerter, podłączony do zewnętrznej sieci energetycznej, automatycznie przełącza cały dom na zasilanie sieciowe. Z drugiej strony, kiedy turbina wiatrowa i fotoogniwa słoneczne pracują optymalnie, mogą pojawiać się nadwyżki produkowanej energii. W takich wypadkach system umożliwia przekazanie energii nadwyżkowej do sieci energetycznej. Operacja przekazania zostaje zarejestrowana przez dwukierunkowy licznik energii elektrycznej, dzięki któremu możliwe jest prowadzenie dokładnych rozliczeń z firmą energetyczną.

001

Nasi Partnerzy

EU